Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1958 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cẩm Tiêu Tái»Đái Quang Khiết ( tiên hòa ) Chu Đức Nguyên

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Đái Quang Khiết ( tiên hòa ) Chu Đức Nguyên

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=M8.9,C7.1 5=X2.6,M7.6 6=X9.1,V3.5 7=X9-4,P8-6 8=X2.3,P6.6 9=X2/5,M6.7 10=P5-4,P6-1 11=P4.5,X1-3 12=C9.1,S4.5 13=P4-3,M7/6 14=P3-7,X3.2 15=X2-4,M6/7 16=S4.5,X3-4 17=V3.5,C1.1 18=C9.1,P1/4 19=P8-6,P1/4 20=M9.8,C3.1 21=M3.2,P1.6 22=M2/3,P1/6 23=P6-9,X4.1 24=P9-7,C5.1 25=P7-9,P2-3 26=P9.3,P1-3 27=P9-5,X4-5 28=P5-6,X5-2 29=M8/9,C3.1 30=V5.7,X2.4 31=P6/3,M7.5 32=X4-2,X2-3 33=V7.5,X3-2 34=M3.4,P3.4 35=T5-4,M5.6 36=X2-4,P3-9 37=X4-1,P9-6 38=X1/1,P6/5 39=X1.3,S5.6 40=T4-5,P6-5 41=P6.5,P5.5 42=P6-4,X2-5 43=X1-5,X5-1 44=X5/3,X1-3 45=X5.1,P3-2 46=T5-4,P2.9 47=T4.1,X3-8 48=P4/2,P2/1 49=S5/4,X8.1 50=T4.1,X8/5 51=P4-5,X8-5 52=V7/5,P2-9 53=X5/1,P9/4 54=P5/1,S6.5 55=T4/1,C7.1 56=P5.3,X5/1 57=X5.4,V7.5 58=V5.3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680