Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1958 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cẩm Tiêu Tái»Đái Quang Khiết ( tiên hòa ) Hà Thuận An

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Đái Quang Khiết ( tiên hòa ) Hà Thuận An

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=M8.9,C7.1 5=P8-6,X1-2 6=X9-8,P2.4 7=X2.6,M7.6 8=S6.5,S6.5 9=P5.4,M3.5 10=X2-5,V7.5 11=V7.5,P2.1 12=X5/2,M6.7 13=X5-2,C1.1 14=X2/1,M7/6 15=C5.1,P8.2 16=C7.1,M6/7 17=M3.4,C7.1 18=V5.3,X8-6 19=M4.5,P8-2 20=M5.3,P2.5 21=M9/8,X6.2 22=M3/1,P2/2 23=M8.7,P2-5 24=X2-5,X6.3 25=V3/5,X2.4 26=M1.3,P5/1 27=M3/5,X2-4 28=M7.8,X4-2 29=M8/7,X2-4 30=M7.8
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680