Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1958 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cẩm Tiêu Tái»Vương Vũ Bình ( tiên hòa ) Mạnh Lập Quốc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Vũ Bình ( tiên hòa ) Mạnh Lập Quốc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=M8.7,C3.1 2=C3.1,M2.3 3=M2.3,M3.4 4=V3.5,P2-3 5=X9-8,X1-2 6=S4.5,C3.1 7=V5.7,P3.4 8=V7.5,M8.7 9=P2.3,M4/3 10=P8.4,P8-9 11=P8-3,X2.9 12=M7/8,V7.5 13=X1-2,S6.5 14=C5.1,X9-8 15=P2.1,C1.1 16=X2.3,P3-9 17=M3.1,P9.4 18=M8.7,P9/1 19=X2.1,C9.1 20=M7.6,X8-6 21=M6.7,X6.4 22=P2.2,P9.4 23=X2.3,C9.1 24=S5.4,X6/2 25=S6.5,C9.1 26=P2-3,C9.1 27=M7/9,M3.2 28=M9.8,X6.4 29=M8.9,M2/1 30=X2-3,X6-8 31=S5.6,C9.1 32=Ps-4,X8-2 33=M9/7,M1/3 34=P3-7,X2-6 35=X3/1,X6.1 36=S6/5,X6.1 37=P7-6,X6-8 38=C3.1,X8-7 39=X3-2,C9-8 40=P6/7,X7.1 41=P4/6,X7/5 42=V5/3,X7.5 43=X2/5,X7/4 44=X2/1,P9/4 45=X2.3,X7-5 46=P6.1,P9-3 47=X2-6,P3/3 48=P6-7,V3.1 49=X6.3,P3.4 50=T5-6,X5.3 51=P4-5,C5.1 52=X6/3,P3/4 53=P7.4,T5-6 54=X6-4,T6-5 55=P7-5,X5-7 56=X4-5,X7/5 57=X5.2,V1/3 58=Ps.2,X7-6 59=Ps-7,T5-6 60=P7.4,X6.2 61=P7/4,X6/2 62=P7.4,X6.2 63=P7/4,X6/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680