Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1960 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cá Nhân Tái»Vương Gia Lương (tiên bại) Lý Nghĩa Đình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Gia Lương (tiên bại) Lý Nghĩa Đình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C3.1 4=M8.9,M2.3 5=X2.6,V7.5 6=P8-6,P8/1 7=X9-8,P2.2 8=X8.4,C3.1 9=X8-7,P8-3 10=P5.4,M7.5 11=X2.3,P3.4 12=C7.1,P2.3 13=V3.5,X1-2 14=X2/5,X2.6 15=C9.1,P2.1 16=P6.4,X2.1 17=C7.1,X2-1 18=X2-8,X1-4 19=C7.1,P2-1 20=S4.5,X4/1 21=C3.1,M3/5 22=X8-5,Ms.7 23=X5.1,X4/1 24=C5.1,P1/2 25=C9.1,C7.1 26=C9-8,C7.1 27=V5.3,X4-3 28=C7-8,X3.4 29=P6-9,P1.3 30=S5.6,M5.7 31=T5-4,Mt.5 32=T4.1,M5.4 33=V3/5,X3-4 34=P9.3,X4/1 35=T4/1,X4-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680