Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1962 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cá Nhân Tái»Dương Quan Lân (tiên thắng) Phương Hiếu Trăn

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân (tiên thắng) Phương Hiếu Trăn

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=M8.9,C7.1 5=P8-7,X1-2 6=X9-8,P2.2 7=X2.6,M7.6 8=X8.4,V3.5 9=C9.1,S4.5 10=X2/2,C3.1 11=S6.5,C7.1 12=X2-3,P8-7 13=P5-6,X8.4 14=V3.5,C9.1 15=X8/1,P7.4 16=X8.1,P7-8 17=P7/1,P8.1 18=C7.1,C3.1 19=X3-7,M3.4 20=X8/1,P8/1 21=P6.1,M4.5 22=M3.4,X8.1 23=X7-8,P8.3 24=V5/3,X2-4 25=Xs-7,P2-5 26=V7.5,X8.2 27=X8-5,M5/7 28=P7-6,X4-2 29=Pt/1,X8/2 30=T5-6,M7/8 31=M9.8,P5.3 32=Pt-8,X2-4 33=X5/2,X8-6 34=M8/6,M6.4 35=M6.4,M4.5 36=M4/5,M8/6 37=X7-2,P8-9 38=P8-6,X4-3 39=T6-5,X3.9 40=P6/1,M6.7 41=X2-8,X3/4 42=P6.6,C5.1 43=X8.6,S5/4 44=X8-6,T5.1 45=Pt-9,V5/3 46=X6/5,X3-4 47=M5.6,C5.1 48=M6.8,M7.6 49=M8.6,T5.1 50=P6.1,M6.8 51=M6.7,T5-6 52=M7/6,T6-5 53=M6.7,T5-6 54=S5.4,M8.7 55=P6-4,C5-6 56=M7/6,T6/1 57=T5.1,P9-6 58=T5/1,P6/2 59=M6.5,T6.1 60=M5.3,T6/1 61=M3/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680