Logo123

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên hòa) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-6,X9.1 2=M2.3,X9-4 3=S4.5,M2.3 4=X1-2,M8.9 5=M8.9,C9.1 6=P8-7,X4.3 7=X2.6,P8-6 8=X9-8,X1-2 9=X8.4,V3.5 10=C9.1,C3.1 11=P6-4,S4.5 12=V3.5,X4-8 13=X2/1,M9.8 14=P4/1,P6-7 15=C3.1,P2-1 16=X8.5,M3/2 17=M9.8,M2.3 18=P4.7,P1.3 19=M8.7,S5.6 20=P7-6,P7/1 21=C3.1,C7.1 22=M3.4,C7.1 23=M4.6,P7.2 24=M6.7,P7-3 25=M7/5,P3.3 26=M5/6,M8/9 27=M6.4,M9.7 28=P4-1,C7-6 29=P1/2,P3-4 30=P1-9,P4/4 31=M4.2,P4.4 32=P9-5,S6.5 33=M2.3,M7/6 34=P5-1,P1/4 35=P6-9,C3.1 36=P9.2,C3.1 37=P9.1,P4/3 38=P9-5,T5-4 39=P5-4,S5/6 40=P4.3,P1-7 41=P4/4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680