Logo123

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên thắng) Hà Thuận An

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C3.1 3=X1-2,X9-8 4=M8.9,M2.3 5=X9.1,V3.5 6=P8-7,P8.2 7=X9-6,C7.1 8=X6.5,S4.5 9=X2.4,P8/1 10=X6.2,P2.1 11=C3.1,C7.1 12=X2-3,P8-7 13=M3.4,P7.1 14=C7.1,P2-3 15=M4.6,X1-4 16=X6.1,M3/4 17=P7.3,C5.1 18=M6.5,V7.5 19=P7-3,V5.7 20=X3.1,X8.2 21=C7.1,P3.6 22=S6.5,M7.5 23=X3-5,M5/7 24=X5-3,M4.3 25=C7.1,M3.5 26=X3-8,M5/4 27=C7-6,X8.2 28=X8.3,P3/9 29=X8-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680