Logo123

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên hòa) Lý Nghĩa Đình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=C7.1,C7.1 4=M8.7,V3.5 5=P8.2,M7.8 6=M7.6,X9.1 7=P5-7,S4.5 8=X1.1,X9-6 9=V7.5,M8.7 10=X1-2,P8-7 11=X2.6,X6.1 12=S6.5,P7/1 13=X2/1,M7/6 14=M6.4,X6.2 15=X2-3,P2/1 16=C7.1,V5.3 17=P8-7,C1.1 18=X9-8,C1.1 19=X8.7,M3/4 20=X3-5,V3/5 21=M3.2,C7.1 22=M2.3,C3.1 23=P7-5,C1.1 24=V5.3,C3.1 25=P7-2,X6-8 26=P2-3,C3-4 27=P5.1,X1.4 28=V3.5,X1-3 29=P3-1,X8/1 30=P1-3,X8.1 31=C1.1,M4.3 32=X5-9,X8-5 33=M3/5,X3-5 34=P3-1,M3/4 35=X9/3,P7-9 36=P1.4,P9.4 37=X9.6,P2-3 38=X8-7,P3-2 39=X7/1,X5.2 40=X7-6,X5/1 41=X9-8,P2-3 42=V3/1,P3.5 43=P1-5,X5/2 44=X6-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680