Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1964 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cá Nhân Tái»Mạnh Lập Quốc (tiên bại) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mạnh Lập Quốc (tiên bại) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,M7.6 6=M8.7,V3.5 7=X9.1,S4.5 8=X9-6,C7.1 9=X2-4,M6.8 10=M3/1,C7.1 11=P8.2,M8.6 12=X4-2,X8.1 13=M7.6,M6/7 14=M6.4,X8-6 15=M4/3,X6.5 16=M3.1,M7.9 17=C1.1,P8-6 18=X2/3,X6/2 19=X2.1,C1.1 20=X6.3,P2-1 21=M1.3,X1-2 22=C7.1,X6-3 23=P5-8,X2-4 24=X6.5,S5/4 25=V3.5,P1.4 26=Ps-9,P1-2 27=P8.3,P2.3 28=P9-6,P2-1 29=X2-8,P6-9 30=S4.5,X3-7 31=M3.1,C9.1 32=M1/3,C9.1 33=X8-1,P9-7 34=M3.4,X7-2 35=X1-3,P7.2 36=P8-5,V7.5 37=M4.3,V5/7 38=C5.1,X2-6 39=P6-7,M3.1 40=V5.7,M1.3 41=M3.2,V7.5 42=P7-1,P7/4 43=C5.1,C5.1 44=P1-5,X6/3 45=M2/1,X6.2 46=M1.2,X6/2 47=M2/1,X6-9 48=X3.2,P1/3 49=P5-1,P1-5 50=V7.5,X9-4 51=P1-2,C5.1 52=P2.7,X4-9 53=P2/9,X9.1 54=X3-4,X9-8 55=P2-3,X8.7 56=P3-4,S4.5 57=M1.3,P5-9
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680