Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1964 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cá Nhân Tái»Mạnh Lập Quốc (tiên thắng) Phó Quang Minh

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mạnh Lập Quốc (tiên thắng) Phó Quang Minh

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C3.1,C3.1 5=M8.9,C1.1 6=P8-7,M3.2 7=X9.1,C1.1 8=C9.1,X1.5 9=X9-4,X1-7 10=M3.4,V7.5 11=M4.5,M7.5 12=P5.4,S6.5 13=X4.4,X8-6 14=X4-7,M2/3 15=P5-7,X6.2 16=X7-5,P2.4 17=Pt-8,M3/1 18=P8.1,X6.4 19=X2.7,X6-5 20=X5/2,P2-5 21=X2/4,P5/3 22=X2-6,M1.2 23=X6.3,P5.1 24=T5.1,X7.3 25=T5/1,X7/3 26=T5.1,X7.3 27=T5/1,X7/3 28=T5.1,X7.3 29=T5/1,M2/4 30=P7-6,X7/1 31=M9.8,V5/7 32=T5.1,X7.1 33=T5/1,X7/1 34=M8/6,P5.2 35=M6.5,M4/6 36=P8/5,X7/3 37=P6-7,S5.4 38=P7.7,T5.1 39=X6-9,M6.5 40=X9.2,T5.1 41=P8.5,M5/3 42=X9-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680