Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1964 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cá Nhân Tái»Vương Gia Lương (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Gia Lương (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,S4.5 6=M8.7,P8-9 7=X2-3,P9/1 8=P8-9,P9-7 9=X3-4,M7.8 10=X9-8,X1-2 11=X4.2,P2/1 12=X4/3,V3.5 13=X8.7,M8.7 14=X4/2,P7.1 15=M7.6,X2-4 16=X4.1,P2-4 17=P5-7,C7.1 18=X4/1,P4.8 19=M6.7,X8.4 20=X8/6,P4/8 21=X8.7,X8-4 22=S4.5,C9.1 23=P7-4,Xs-2 24=X8.1,M3/2 25=P9.4,M2.3 26=P9/2,X4-7 27=C5.1,C7-6 28=X4-8,M7/8 29=P9.5,X7.3 30=P4-8,S5.4 31=M7.9,T5.1 32=V7.5,X7/1 33=X8.4,V5.7 34=C7.1,P7-5 35=X8/1,P5.3 36=X8-5,V7/5 37=P8.6,P4/1 38=V3.1,X7-2 39=C7-8,X2-4 40=T5-4,X4-6 41=T4-5,X6-3 42=T5-4,M8.7 43=X5-2,V5/3 44=X2.2,T5.1 45=X2/1,T5/1 46=P9-6,M7.8 47=X2/6,T5/1 48=P6/1,P5/4 49=P8-5,S6.5 50=P6-8,T5-4 51=X2.8,V3.5 52=C9.1,M3.4 53=X2/3,X3-1 54=X2-9,X1.3 55=T4.1,X1-8 56=M9.7,V5/3 57=X9.3,V7.5 58=P8.1,T4.1 59=P8/1,T4/1 60=P8.1,T4.1 61=M7/6,V3.1 62=M6.8,M4/3 63=X9/1,T4/1 64=X9-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680