Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1965 Niên Toàn Quốc Tượng Kỳ Cá Nhân Tái»Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Tiền Hồng Phát

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Nghĩa Đình (tiên thắng) Tiền Hồng Phát

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=C3.1,C3.1 3=M2.3,M2.3 4=X1-2,X9-8 5=M8.9,X1.1 6=P8-7,M3.2 7=M3.4,V7.5 8=M4.5,M7.5 9=P5.4,S6.5 10=X2.5,X8-6 11=P7-1,X1-4 12=V7.5,X4.5 13=C5.1,X4-9 14=S6.5,X9/2 15=X2.1,X6.3 16=P5/1,C3.1 17=C7.1,M2/4 18=C7.1,M4.5 19=C7-6,X9.2 20=C9.1,P2-4 21=X9-7,X9-4 22=M9.8,X4/1 23=X7.4,M5.6 24=S5.4,X4.4 25=T5.1,X6.4 26=X7/4,X4/1 27=T5/1,X4-6 28=S4.5,Xs-7 29=X2/6,X7-5 30=M8/7,P4-3 31=P1-4,X5/2 32=X7-6,P3-4 33=X6-8,X6/1 34=X8.4,X5-2 35=S5.4,X2-3 36=M7.5,X3-1 37=X2.3,X1.1 38=P5.1,C9.1 39=C6-5,C9.1 40=X2.3,X1/2 41=C5-6,T5-6 42=V3.5,X1.5 43=T5.1,X1/1 44=T5/1,X1.1 45=T5.1,X1/3 46=M5.4,X1.2 47=T5/1,X1/4 48=M4/5,X1.2 49=C6-5,C9.1 50=X2-3,C9-8 51=X3-4,T6-5 52=X4-1,T5-6 53=M5.4,X1.3 54=T5.1,X1/5 55=M4/2,C8.1 56=X1.3,T6.1 57=X1/4,C8.1 58=M2.3,P8-7 59=P5-4,C8-7 60=X1.3,T6/1 61=X1.1,T6.1 62=P4/2,X1.4 63=T5/1,X1/1 64=T5.1,X1.1 65=T5/1,X1/3 66=C5.1,V5.7 67=P4.1,X1-6 68=C3.1,T6.1 69=X1/2,X6-5 70=P4/2,X5.2 71=S4/5,X5/1 72=C3-4,X5-6 73=C4.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680