Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Dương Quan Lân (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,X1.1 6=M8.7,X1-4 7=X2-3,P8/1 8=P8-9,X4.1 9=X9-8,P8-7 10=X3.1,X4-7 11=X8.7,S6.5 12=M7.8,X8.8 13=P5-7,X8-2 14=V3.5,X7-4 15=P9.4,T5-6 16=P9-5,X4-6 17=P5-3,X2/1 18=P7/1,M3.5 19=X8-4,S5.6 20=M8.7,M5.6 21=P3-4,T6-5 22=M3/2,X2-4 23=M7/8,V7.5 24=S4.5,X4/4 25=P4/1,X4-8 26=M2.4,M6.4 27=M8/9,M4.3 28=M9/7,X8.5 29=S5.4,P7.5 30=M7.9,P7-6 31=S4/5,P6-1 32=S5.4,P1-9 33=M9.8,P9-6 34=M4.6,X8.1 35=V5/3,X8-7 36=T5.1,P6-8 37=M6.5,X7-4 38=C7.1,P8/5 39=C7.1,C7.1 40=M5.4,P8-6 41=M8.6,S4.5 42=V7.5,C7.1 43=P4/1,C7.1 44=M4/3,P6-8 45=M6.7,P8.7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680