Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Dương Quan Lân (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,P8-9 4=M8.7,V3.5 5=M7.6,M2.4 6=P5-6,X1.1 7=V7.5,X8.4 8=X1-2,X8.5 9=M3/2,C7.1 10=P8.2,C1.1 11=M2.3,P2/2 12=S6.5,S4.5 13=X9-6,P2-1 14=P6.6,X1-4 15=M6.7,X4.8 16=S5/6,P1.6 17=M7/9,P1-7 18=M9.8,P9/1 19=C5.1,M7.6 20=V3.1,P7-2 21=P8-9,M6.7 22=V5.3,P2/1 23=M8/6,S5.4 24=C7.1,P9-4 25=M6.8,P4-1 26=M8/6,P1-4 27=M6.8,P4-1 28=S6.5,P2.1 29=M8/6,P1-4 30=C7.1,P4.2 31=C7-6,M7/5 32=C6-5,M5/3 33=P9.1,M3/5 34=M3.2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680