Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Dương Quan Lân (tiên hòa) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân (tiên hòa) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=M8.9,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=X9.1,S4.5 8=X9-6,P9-7 9=X3-4,V3.5 10=C5.1,C7.1 11=C3.1,X1-4 12=X6.8,M3/4 13=V3.1,X8.6 14=P8.1,X8.2 15=S6.5,C3.1 16=M3.5,P2.1 17=X4.2,P2/2 18=X4/5,X8/1 19=C7.1,X8-9 20=C7.1,P7-8 21=X4-2,X9/1 22=S5.6,X9/2 23=C5.1,C5.1 24=P8.2,V5.3 25=M5.7,M4.3 26=M7.5,T5-4 27=M5.3,X9.1 28=P8/4,X9-7 29=M3/5,X7.3 30=P5/1,X7/4 31=V7.5,P2-4 32=P8.3,V7.5 33=P8-3,X7-6 34=X2.3,M3.4 35=M9/7,T4-5 36=M7.6,M7.5 37=P5-3,M4/3 38=Pt-5,P4.4 39=M5.7,P8-7 40=M6.8,X6.3 41=S4.5,X6-5 42=P5.1,X5-7 43=P3.7,X7/6 44=X2/2,X7.8 45=S5/4,P4-7 46=P5-2,P7/2 47=P2.4,V5/7 48=M7/5,X7/5 49=M5.3,X7/1 50=S6/5,M5.7 51=X2-3,V3/5 52=P2/8,X7-4 53=P2-3,M3.5 54=S5.4,T5-4 55=S4.5,C9.1 56=C9.1,T4-5 57=P3.2,C9.1 58=P3-9,C9.1 59=M8.9,X4.3 60=P9/1,X4-3 61=P9-6,C9-8 62=M9/8,X3/2 63=P6/2,X3-5 64=T5-4,X5-6 65=M8/6,X6.2 66=M6.5,X6-1 67=X3-8,C8-7 68=M5/7,X1-3 69=M7.8,X3/3 70=M8/7,M5.3 71=M7/6,C7-6 72=C9.1,S5/4 73=X8-6,S6.5 74=C9-8,M3/5 75=X6.2,X3.3 76=X6/3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680