Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Lý Quảng Lưu (tiên thắng) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Quảng Lưu (tiên thắng) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C3.1,P2-5 2=P8-5,M2.3 3=M8.7,X1-2 4=M2.3,M8.9 5=X9.1,X2.4 6=X9-4,S4.5 7=C1.1,X9.1 8=P2-1,C7.1 9=X1-2,P8-7 10=M3.4,C7.1 11=M4.5,M3.5 12=P5.4,X2-4 13=X4.5,X4/1 14=P1-5,X9-7 15=S4.5,P7.2 16=C7.1,T5-4 17=X2.6,P7/1 18=X4/1,X7.1 19=X2/1,C9.1 20=X2-1,P5-4 21=M7.8,P4/1 22=X4-8,P7-8 23=X8.4,X7-3 24=C7.1,P4.8 25=C7-6,P4-7 26=T5-6,P8.6 27=T6.1,P8/1 28=S5.4,X4-5 29=P5.4,M9.7 30=M8.9,X3/1 31=X8/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680