Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Lý Quảng Lưu (tiên thắng) Trần Dược Trí

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Quảng Lưu (tiên thắng) Trần Dược Trí

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=M8.9,C7.1 5=P8-7,X1-2 6=X9-8,P2.2 7=X2.6,M7.6 8=X8.4,V7.5 9=C9.1,C3.1 10=X2/2,S4.5 11=C7.1,C3.1 12=X2-7,M3.4 13=X8/1,P8-7 14=P5.4,V3.1 15=V3.5,X2.3 16=X7.1,M6.4 17=X8-6,Ms.6 18=P5/2,M4/5 19=X7-4,P2.3 20=X6.5,X2/1 21=X6/2,X8.3 22=X4/1,M5.6 23=X6-2,M6.7 24=P7-3,P2-7 25=M9.7,X2-4 26=X2-9,Pt-9 27=M7.8,P9.2 28=S4.5,X4.4 29=X9-3,P7-8 30=X3-2,P8-7 31=M8.6,P7.4 32=T5-4,X4/2 33=X2-4,T5-4 34=P5-2,S5.6 35=M6.7,V1/3 36=P2-8,P7.3 37=T4.1,P7/2 38=P8.5,T4.1 39=P8/1,T4/1 40=X4.1,S6.5 41=P8-5,C7.1 42=P5-3,C7.1 43=X4.2,T4.1 44=X4/1,T4/1 45=P3/6,C7.1 46=X4/2,P9-8 47=X4-6,X4/1 48=M7/6,P8/9 49=M6.4,C9.1 50=M4/2,P8-9 51=M2/3,V5.7 52=C9.1,V7/9 53=C5.1,C9.1 54=C1.1,P9.5 55=C5.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680