Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Thái Phúc Như (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C3.1,P2-5 2=M8.7,M2.3 3=X9-8,X1-2 4=M2.3,X2.4 5=P8-9,X2.5 6=M7/8,M8.9 7=M8.7,C3.1 8=V3.5,P8-6 9=P9/1,X9-8 10=P2.2,X8.4 11=P9-3,X8-6 12=S4.5,P5-4 13=C7.1,C3.1 14=P2-7,M3.4 15=X1-3,V3.5 16=C1.1,C1.1 17=P3-1,C7.1 18=M3.2,X6.1 19=M2/3,X6/2 20=C3.1,P6-7 21=P7-3,P7.3 22=V5.3,X6.3 23=P1.5,X6-7 24=M3/1,X7.3 25=M1/3,V5.7 26=M3.4,V7/5 27=V3/5,M9/8 28=C1.1,M8.7 29=P1-3,M7/5 30=S5/4,M5.3 31=P3/5,M3.2 32=P3-9,M4.3 33=P9.4,P4-1 34=V5.7,M2.1 35=M7.9,P1.4 36=M4.3,V5.7 37=P9-7,M3.4 38=S4.5,P1/1 39=V7/9,P1-6 40=S5.6,P6/3 41=S6.5,M4/2 42=C1-2,M2/4 43=P7/1,V7.5 44=P7-6,P6.2 45=P6.1,P6/3 46=M3/4,M4/3 47=V9.7,M3/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680