Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Thái Phúc Như (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên thắng) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,C3.1 3=X1-2,X9.2 4=M8.9,P2/1 5=X2.4,C7.1 6=X9.1,V7.5 7=X9-4,P2-8 8=X2-6,C1.1 9=C5.1,X1.1 10=C5.1,C5.1 11=M3.5,P8-5 12=M5.6,C5.1 13=M6.4,P8/1 14=M4.5,S6.5 15=X6-5,X9-8 16=C7.1,C3.1 17=P8-7,X1.1 18=X5-7,M3/1 19=X7.2,P8-9 20=M9.7,X1-4 21=X7-3,P9/1 22=M7.5,X4/1 23=M5.6,X4.2 24=X3-6,M8.7 25=X4.7,P9-6 26=X6-9
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680