Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Trần Bách Tường (tiên bại) Trần Dược Trí

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên bại) Trần Dược Trí

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,X1.1 6=M8.7,X1-4 7=X2-3,P8/1 8=C5.1,X4.5 9=C5.1,P8-5 10=C5-6,X4/2 11=P8-9,X4-2 12=X9.1,X8.6 13=P5.6,S6.5 14=X9-6,C5.1 15=X3-7,M3.5 16=P9.4,P2-5 17=S6.5,X8-7 18=P9-5,M7.5 19=X7-5,X7.1 20=M7.5,X7-2 21=M5.4,Xt-3 22=X6/1,X3/2 23=X5-3,V7.9 24=X3-1,P5-3 25=X6.8,X3.4 26=S5/6,X3/4 27=X6-7,X2/2 28=X1/2,X3-9 29=C1.1,P3-8 30=X7/2,P8.3 31=X7/2,P8/2 32=X7.2,P8.2 33=X7/2,P8/2 34=X7.2,P8.2 35=M4/5,X2.4 36=M5.6,X2-1 37=M6.8,X1-5 38=S6.5,X5-6 39=X7-2,P8-5 40=V3.5,T5-6 41=T5-6,V3.5 42=C1.1,X6-4 43=T6-5,X4-6 44=T5-6,X6-4 45=T6-5,S5.6 46=M8/7,X4/1 47=M7.6,X4/1 48=C1.1,V9/7 49=X2-4,S4.5 50=C1-2,P5.1 51=C2-3,X4-3 52=T5-6,T6-5 53=S5.6,P5-7 54=T6-5,T5-4 55=S4.5,P7-2 56=X4/3,P2/3 57=X4-6,T4-5 58=C3.1,X3/1 59=M6/4,X3-6 60=X6-8,P2-1 61=X8-9,V5.3 62=M4/5,P1/1 63=C3.1,C5.1 64=M5/3,P1-5 65=V5/7,C7.1 66=X9-7,X6.1 67=X7-1,X6-7 68=C3-4,C7-6 69=M3/4,P5.2 70=T5-6,P5-6 71=C4-5,S6/5 72=M4.5,X7.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680