Logo123

Trang chủ»Giải đấu»1973 Niên Tượng Kỳ Danh Thủ Hữu Nghị Tái»Trần Dược Trí (tiên thắng) Lý Quảng Lưu

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Dược Trí (tiên thắng) Lý Quảng Lưu

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=M8.9,C7.1 2=V3.5,M2.3 3=M2.4,X1.1 4=C9.1,X1-6 5=X1.1,X6.3 6=M9.8,P2.5 7=P2-8,X9.1 8=X9.1,X9-6 9=X9-6,P8.7 10=T5.1,P8/7 11=X6.6,P8-6 12=X6-7,P6.6 13=M8.7,Xt-2 14=P8.2,P6/4 15=T5/1,X6-8 16=X7.2,S6.5 17=P8-7,X2-3 18=X1-4,X8.1 19=X7-9,X3/1 20=X9/3,X3.2 21=C7.1,M8.7 22=C7.1,C9.1 23=C7-6,X8-9 24=X4.3,X9.1 25=C6-5,P6/4 26=Cs.1,V7.5 27=Ct.1,X9-5 28=X9-5,M7.5 29=C5.1,M5.3 30=X4-7,P6.3 31=C5-6,P6-3 32=X7-5,M3.4 33=X5.3,P3.3 34=S6.5,M4.3 35=T5-6,P3-9 36=X5/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680