Logo123

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Doan Vinh (tiên thắng) Nguyễn Tùng Lâm

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=C3.1,M2.3 5=C7.1,X1.1 6=M8.7,X1-4 7=M3.4,X9-6 8=P8.2,X4.7 9=P5-4,P5-6 10=X2.2,P6.5 11=X2-4,X6.3 12=X9.1,X4-1 13=M7/9,C7.1 14=X4-3,C7.1 15=X3.2,M3/5 16=V3.5,P2-6 17=M4/3,X6-2 18=P8/1,M7.6 19=S6.5,M5.7 20=C5.1,P6-1 21=P8-3,M6.7 22=X3/1,V3.5 23=M9.7,M7.6 24=X3.3,X2.2 25=X3-5,X2-7 26=C5.1,M6.8 27=M3.5,M8.6 28=S5.4,X7/2 29=C5-4,X7/3 30=X5-7,P1/1 31=X7-9,P1-5 32=X9-1,X7.4 33=X1-6,P5.5 34=M7.5,X7-5 35=M5/7,M6/8 36=X6/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680