Logo123

Trang chủ»Giải đấu»Giải Cờ Tướng Chuyên Đề Thuận Pháo Khóa 10»Vòng 3»Mạnh Hùng Quyết (tiên bại) Nguyễn Xuân Lộc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mạnh Hùng Quyết (tiên bại) Nguyễn Xuân Lộc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=M8.7,C7.1 5=C7.1,C3.1 6=X2.4,X9-3 7=V7.9,P2.4 8=M7.8,C3.1 9=X9-7,C3.1 10=M8.6,M2.1 11=X7.3,X3.5 12=M6/7,P2-5 13=M3.5,P5.4 14=S4.5,X1-2 15=P8-7,V3.5 16=M7.6,P5/2 17=P7.5,M7/5 18=X2-7,X2.4 19=M6/5,P5.3 20=V3.5,C5.1 21=C3.1,C5.1 22=M5/7,C7.1 23=V5.3,C1.1 24=P7/1,M1.3 25=X7.2,C9.1 26=X7/2,X2-5 27=M7.8,C5.1 28=M8.7,X5-2 29=X7-5,M5.7 30=X5/1,S6.5 31=V9/7,X2-3 32=M7/5,X3.5 33=V3/5,X3/5 34=X5.1,M7.8 35=M5/3,M8.7 36=X5/1,M7.9 37=S5.4,M9.7 38=T5-4,X3-8 39=T4.1,V5.7 40=X5-3,M7/9 41=X3/1,M9.8 42=X3/2,Vs.5 43=T4/1,M8/9 44=T4-5,X8.2 45=S4/5,M9/7 46=X3.2,M7/5 47=V5/3,X8-1 48=M3.1,X1-9 49=M1.2,X9/3 50=X3-5,M5/3 51=X5-4,C1.1 52=M2/4,X9-7 53=X4.2,C1.1 54=M4/5,M3.4 55=X4/1,M4.3 56=T5-4,C1-2 57=M5/6,C2.1 58=M6.7,C2-3 59=S5.4,V7/9 60=S6.5,X7.6 61=T4.1,V5.3 62=X4-7,M3.5 63=X7/1,M5/7 64=X7.1,M7/9 65=X7-2,M9/7 66=X2-3,X7/3 67=M7/6,T5-6 68=M6.5,X7.2 69=T4/1,X7-5 70=M5.4,X5/5 71=M4/3,V9.7 72=T4.1,X5.2 73=M3/1,X5-9 74=M1/3,X9-7 75=M3.1,X7.1 76=M1.2,X7-6 77=M2.3,T6.1 78=M3/5,T6/1 79=M5.3,T6.1 80=M3/5,T6/1 81=M5/3,X6.1 82=T4-5,X6/3 83=M3.1,T6-5 84=M1.3,X6-5 85=T5-4,S5.6 86=T4/1,X5.2 87=M3/2,X5-6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680