Logo123

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Nguyễn Minh (tiên hòa) Hoàng Vũ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=M8.9,M2.3 5=C7.1,X9-4 6=P8-7,X4.4 7=X9-8,X1-2 8=X8.6,P2-1 9=X8-7,M7/5 10=X7/1,X2.5 11=X2.5,X4.2 12=P7/1,X2.3 13=X2-4,X4-1 14=P7-2,X1-5 15=V7.5,X2-8 16=C3.1,X8-4 17=S4.5,P1.4 18=T5-4,M5.7 19=X7.2,P1.3 20=T4.1,P1/1 21=T4/1,P1.1 22=T4.1,P1/1 23=T4/1,P1.1 24=T4.1,P1/1 25=T4/1,P1.1 26=T4.1,P1/1 27=T4/1,P1.1 28=T4.1,P1/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680