Logo123

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Nguyễn Văn Đại (tiên thắng) Doan Dung

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,C7.1 4=C7.1,M2.3 5=P8-7,X1-2 6=C7.1,P2.4 7=C7.1,M3/1 8=M8.9,P2-7 9=V3.1,X2.5 10=C7-6,X9.1 11=C6.1,X9-3 12=P7/1,P5/1 13=P7-2,M1.2 14=P2.7,X3.6 15=C6.1,P5.1 16=P2/1,X2-4 17=P2-5,V7.5 18=X9-8,M2.3 19=S4.5,X4/4 20=X2.3,M7.6 21=C9.1,X4.7 22=P5.4,S4.5 23=X2/1,M6.4 24=P5/2,M3.2 25=M9.8,M4.2 26=M8.9,M2.3 27=X2.4,M3/2 28=M9.8,X4/4 29=X8.1,X4-5 30=X2-6,Ms/3 31=X6-7,X3-7 32=M8/6,S5.4 33=X7.3,T5.1 34=X7/1,T5/1 35=X7.1,T5.1 36=X7/4,X5/1 37=S5.4,X7-6 38=X7.3,T5/1 39=X7.1,T5.1 40=X7/1,T5/1 41=X7.1,T5.1 42=X8-2,T5-4 43=X2-7,X6-5 44=P5/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680