Logo123

Trang chủ»Giải đấu»Giải Cờ Tướng Chuyên Đề Thuận Pháo Khóa 10»Vòng 4»Đặng Vĩnh Tất Thành (tiên bại) Lính Đánh Thuê

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Đặng Vĩnh Tất Thành (tiên bại) Lính Đánh Thuê

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=M8.7,X9-4 5=C3.1,M2.3 6=C7.1,P2-1 7=X9-8,X4.5 8=M3.4,X4-3 9=M4.6,X3.1 10=M6.7,P5.4 11=S4.5,P1.4 12=P8.7,P1-3 13=V7.9,X3-1 14=P8/6,P5/2 15=X2.3,Xt-2 16=X2-7,X2.2 17=P8-9,V3.1 18=X7-4,S4.5 19=T5-4,X1-3 20=M7/5,M7.5 21=P5.4,S5.6 22=P9.4,X3.2 23=P9-4,X2/5 24=P4/2,X3-6 25=X4/1,X2.2 26=P5-9,P5-1 27=V3.5,X2-9 28=P9-3,X6-8 29=S5.6,P1.5 30=S6.5,X8.7 31=V5/3,P1-7 32=X4-5,S6.5 33=P3-5,V7.5 34=T4-5,P7/1 35=P4/5,P7-9 36=X5-4,P9.1 37=P5/4,X9-2 38=C3.1,X2.3 39=S5/6,X2-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680