Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Bàng Phượng Nguyên»Trần Hồng Quân ( tiên bại ) Bàng Phượng Nguyên

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Hồng Quân ( tiên bại ) Bàng Phượng Nguyên

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=P8.2,C3.1 7=C7.1,V5.3 8=X9.1,V3/5 9=X9-6,S4.5 10=X2.4,P2.2 11=C5.1,M7.8 12=X2-4,M8.7 13=X4/1,P8-7 14=M7.5,X8.3 15=X6.5,X1-4 16=M5.7,P2-3 17=X6.3,T5-4 18=S6.5,C9.1 19=P5-6,M7/8 20=V7.5,T4-5 21=P8.3,C7.1 22=X4.5,X8-6 23=P8-5,T5-4 24=X4-2,X6.1 25=M3.5,V7.5 26=C5.1,X6.4 27=C5-6,T4-5 28=S5.4,P7.7 29=S4.5,P7-8 30=X2-3,X6-7 31=C6-7,V5.3 32=T5-6,M8.7 33=T6.1,C7-6 34=M5.4,M3.2 35=P6-7,M2.3 36=M4.2,P8/1 37=X3/1,X7.1 38=T6.1,M7/5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680