Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Cam Vũ Thì»Cam Vũ Thì ( Tiên Thắng ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Cam Vũ Thì ( Tiên Thắng ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=C7.1,M2.3 5=M8.9,P8.2 6=X2.4,V3.5 7=C9.1,P2/1 8=P8-7,P2-6 9=X9-8,S4.5 10=X8.7,P6.1 11=S6.5,M7.6 12=M9.8,C7.1 13=X2-3,P8-7 14=M8.7,X8.8 15=P5-6,X1-4 16=V7.5,P6-7 17=X3-4,P7.4 18=X4-3,P7/2 19=X8/2,X8/3 20=X3.2,X8/1 21=V3.1,X4-2 22=X8-6,X2.9 23=S5/6,前P-6 24=M3.2,X8.1 25=X6-4,X8.1 26=X3.1,P6-9 27=P6/1,X8-5 28=P6-3,X5.1 29=S4.5,P9-5 30=P3.8,V5/7 31=X3-7,X5-3 32=T5-4,X2/9 33=M7.9,X2-4 34=M9.7,X4.1 35=X7-8
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680