Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chờ Kiểm Tra»Dương Quan Lân Hòa Lý Lai Quần

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân Hòa Lý Lai Quần

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=C7.1,M2.3 4=M8.7,X9-8 5=X1.1,V3.5 6=X1-4,P8-9 7=C5.1,S4.5 8=P8-9,X1-2 9=X9-8,X8.6 10=X8.3,C7.1 11=M7.5,X8-7 12=C9.1,M7.8 13=P9.1,C7-6 14=X8.4,X2.2 15=P9-3,P9-6 16=P3-4,P6.4 17=M3.4,M8.6 18=X4.2,X2.4 19=X4.1,X2-5 20=X4-1,C3.1 21=C7.1,V5.3 22=P5/1,T5-4 23=P5.1,V3/5 24=X1.2,X5/1 25=X1/2,
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680