Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Kiếm Thu»Chu Kiếm Thu (tiên bại) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Kiếm Thu (tiên bại) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=X2.6,P8-9 7=X2-3,X8.2 8=M7.6,P2.4 9=M6.4,X1.1 10=C5.1,P2/5 11=C5.1,P2-7 12=X3-4,M7.6 13=C5-4,X8.4 14=X4-3,P9-8 15=X9-8,P8.3 16=P8.6,P7-4 17=X8.3,P8-7 18=M3/1,X8-9 19=X3-2,S4.5 20=P5-1,P7.4 21=M1/3,X9.1 22=X2/4,X9/2 23=X2-6,P4.1 24=V7.5,C3.1 25=C7.1,V5.3 26=C4-3,X9-5 27=S6.5,V3/5 28=X6-7,X1.1 29=M3.4,X5/1 30=Ct.1,M3.2 31=M4.3,X5-7 32=X7.2,X1/1 33=P8.1,X1/1 34=P8/3,X1-2 35=P8-7,P4-2 36=X8-6,P2-1 37=Ct-4,M2.1 38=X7-5,M1.3 39=C4-5,X2.9 40=S5/6,X2/4 41=X5-8,M3/2 42=P7/2,M2.1 43=C5.1,V7.5 44=P7-5,M1.3 45=X6/2,M3/2 46=S6.5,M2/3 47=P5/1,P1-4 48=X6-8,T5-4 49=X8.8,T4.1 50=V5.7,P4-3 51=P5-7,P3.3 52=P7.2,P3-5 53=S5.6,V5.3 54=X8/3,C9.1 55=X8-9,C9.1 56=X9-6,S5.4 57=X6-5,P5-6 58=X5/2,P6/3 59=X5.1,X7/1 60=X5-7,X7-5 61=T5-6,P6-5 62=X7.3,T4/1 63=X7.1,T4.1 64=X7-4,S4/5 65=X4/3,X5.4 66=M3.2,X5-4 67=T6-5,X4.2 68=T5.1,X4/1 69=T5/1,X4.1 70=T5.1,X4/4 71=X4-8,X4-5 72=T5-4,S5.4 73=C3.1,P5/2 74=X8-4,S4/5 75=X4-6,S5.4 76=X6-4,C9-8 77=C3.1,C8.1 78=M2.4,P5.2 79=M4/2,C8.1 80=S4.5,C8-7 81=S5.6,X5.2 82=M2/3,C7.1 83=T4/1,X5-4 84=T4-5,P5/2 85=X4.3,S4/5 86=X4-5,C7-6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680