Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Kiếm Thu»Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Chu Kiếm Thu

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Chu Kiếm Thu

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,C7.1 2=M8.7,M8.7 3=P2-5,M2.3 4=M2.3,X9.1 5=X1-2,M7.6 6=P8.4,S4.5 7=P8-5,M3.5 8=P5.4,V3.5 9=X9-8,X9-6 10=C5.1,M6/4 11=X2.4,M4.3 12=S6.5,X1-4 13=V7.5,X6.2 14=P5.2,M3.4 15=S5.6,X4.7 16=P5-7,X6/2 17=S4.5,X4.1 18=P7.1,X6.7 19=M3.5,X4-3 20=P7-8,P2-4 21=C5.1,S6.5 22=P8/5,C3.1 23=P8-5,T5-6 24=P5-4,C7.1 25=X8.9,P4/2 26=C3.1,X6/3 27=X2.3,C3.1 28=X2.1,T6-5 29=V5.7,X6-5 30=V7/5,X5/1 31=X2-4,X3-4 32=X8/1,V5/3 33=M5.7,X5/1 34=X8/2,X5/1 35=Ms.5,X5.3 36=X4/2,X4/2 37=X8-6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680