Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Vĩnh Khang»Chu Vĩnh Khang (tiên bại) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Vĩnh Khang (tiên bại) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,P8.4 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=P8-9,P2.4 7=X9-8,P2-7 8=M7.6,S4.5 9=S4.5,C7.1 10=C9.1,M2.3 11=X8.7,X1-3 12=P5-7,P8-5 13=V3.5,X8.9 14=M3/2,P5/1 15=P9.4,M7.6 16=M6.7,P7-3 17=T5-4,P5-1 18=P9.1,X3-2 19=X8-7,M6.4 20=P7-9,P1-2 21=Pt-8,P2-1 22=P8-9,P1-2 23=Pt-8,P2-1 24=P8-9,M4/3 25=P9.2,S5/4 26=X7-8,X2-3 27=X8/4,P3.2 28=M2.3,P1/4 29=X8-4,S6.5 30=M3.5,M3.4 31=X4.3,P3-4 32=S5.6,X3-2 33=M5.3,P1-3 34=P9/5,X2.5 35=P9.5,V5/3 36=M3.2,X2.2 37=P9/6,X2/1 38=P9.1,X2/1 39=Pt/1,X2.1 40=P9.1,X2-8 41=P9-6,P3.8
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680