Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Vĩnh Khang»Chu Vĩnh Khang (tiên phụ) Lý Nghĩa Đình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Vĩnh Khang (tiên phụ) Lý Nghĩa Đình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=M8.7,S4.5 8=M7.6,P9-7 9=X3-4,M7.8 10=X4/3,P2.4 11=C5.1,P2/1 12=C7.1,C3.1 13=M6.5,M3.5 14=P5.4,V7.5 15=V7.5,X8.3 16=P5/1,C3.1 17=P5-2,P2-5 18=X4-5,C3-4 19=P2/5,X1-2 20=P8-9,C7.1 21=S4.5,C7-6 22=P2-1,X2.7 23=M3/4,C4.1 24=X5.1,C6-5 25=P1.2,X2/1 26=C9.1,C5.1 27=X9-7,C4-3 28=C1.1,C5-4 29=C3.1,P7-9 30=X7.1,P9.4 31=P9/2,P9-1 32=X7-9,P1.4 33=X9/1,C9.1 34=M4.3,X2/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680