Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Vĩnh Khang»Chu Vĩnh Khang ( Tiên Thắng ) Vương Khởi Hoành

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Vĩnh Khang ( Tiên Thắng ) Vương Khởi Hoành

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9-8 4=C3.1,C3.1 5=M8.9,C1.1 6=P8-6,P8.2 7=P6.4,C1.1 8=C9.1,X1.5 9=P6-7,P2.5 10=P5/1,X1-7 11=V7.5,X7.2 12=P7.3,S4.5 13=M9.8,V7.5 14=P7-9,P8-5 15=X2.9,M7/8 16=X9-8,P5-7 17=P5-9,M8.6 18=X8.2,P7.5 19=S4.5,P7-9 20=T5-4,M6.8 21=M8.7,S5.4 22=X8.7,T5.1 23=X8/1,T5/1 24=M7.5,M8.7 25=M5.3,T5-4 26=P9-6,M3.4 27=P9/4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680