Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Vĩnh Khang»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,X9.1 3=X1-2,M8.9 4=C7.1,P8-7 5=M8.7,X9-4 6=C3.1,S4.5 7=M3.4,X4.2 8=P8-9,V3.5 9=X9-8,X1-2 10=X8.6,P2-1 11=X8.3,M3/2 12=M4.5,M2.4 13=M5/6,P1-4 14=P5-6,X4-6 15=X2.1,C9.1 16=V7.5,P4.5 17=P9-6,M4.2 18=X2-8,M9.8 19=S6.5,S5/4 20=C5.1,S6.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680