Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Vĩnh Khang»Thái Phúc Như (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,C7.1 4=X1-2,M2.3 5=X2.6,V7.5 6=M8.7,X1.1 7=C5.1,X1-4 8=X2-3,X8-7 9=C5.1,X4.5 10=P8.4,C5.1 11=X9.1,P8.3 12=X9-4,P2/1 13=X4.6,P8-5 14=S4.5,X4-2 15=X3-7,M3/1 16=P8/2,S6.5 17=X4/1,P5-2 18=X7.2,P2.1 19=X7-9,X2-3 20=X9-6,M7/6 21=X4-8,P2-3 22=X8/2,X3.1 23=V7.9,X3/1 24=X8.5,C7.1 25=P5-6,P3-4 26=C3.1,X7.5 27=V3.5,X7.1 28=C9.1,M6.7 29=X8/4,X7/2 30=X6-8,M7.8 31=Xt/2,M8.7 32=V9/7,M7/5 33=P6-9,X3-7 34=Xs-6,M5.3 35=P9-7,C5.1 36=X6-3,V5.7 37=X8-1,V7/5 38=X1-9,P4.6 39=M3/4,P4-1 40=X9-8,X7-9 41=C9.1,C5.1 42=X8/3,M3/5 43=M4.3,X9.3 44=M3/4,X9/3 45=M4.3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680