Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Vĩnh Khang»Thái Phúc Như (tiên thắng) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên thắng) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,S4.5 6=C5.1,P8-9 7=X2-3,P9/1 8=C5.1,P9-7 9=X3-4,C7.1 10=M3.5,C7.1 11=V3.1,C5.1 12=M5.6,M3/4 13=M8.7,M4.5 14=M7.5,C5.1 15=P5.2,X8.4 16=M6/4,X8-7 17=X9.1,P2.1 18=X4.2,P2/2 19=X4/2,P2-3 20=P8-5,C7-6 21=M5/7,C3.1 22=X9-4,C3.1 23=Xs.2,P7-6 24=Xt-3,P6.5 25=X3/1,P3.6 26=X3.2,P6-5 27=S4.5,X1-2 28=X3/2,P5-3 29=V7.9,X2.8 30=T5-4,P3.2 31=T4.1,P3.2 32=S5.6,X2/2 33=M4.5,Pt-1 34=Pt-3,V7.9 35=X3.2,X2-6 36=T4-5,X6-5 37=M5/4,X5-8 38=V9/7,X8.2 39=T5/1,X8-4 40=S6/5,P3-2 41=T5-4,X4-5 42=X3-1,T5-4 43=P3.5,T4.1 44=X1-5,P2.1 45=P3-7,P2-4 46=X5/2,P4/7 47=V7.9,P4-6 48=M4.5,P6-5 49=X5-6,S5.4 50=V9.7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680