Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Chu Vĩnh Khang»Trần Bách Tường (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên hòa) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,M7.6 6=M8.7,V7.5 7=C5.1,C7.1 8=X2-4,M6.7 9=C5.1,C5.1 10=M3.5,C5.1 11=M5.3,X8-7 12=P5-3,P2/1 13=X4/3,P8-7 14=S6.5,P2-5 15=M3.4,P7.5 16=P8-3,M7/8 17=M4.6,P5-4 18=P3-6,S6.5 19=P6.6,S5.4 20=X9-8,X1.1 21=P6-8,S4/5 22=P8/4,M3.5 23=P8-5,M5.7 24=X4-5,M7.5 25=X5.1,X7.9 26=X5-2,M8/7 27=X8.6,X1-4 28=M7.6,X4.3 29=X8-7,X7/3 30=X7-9,X7-4 31=X9-3,Xs.1 32=X2-6,X4/1 33=X3.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680