Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Đái Quang Khiết»Đái Quang Khiết ( tiên hòa ) Lý Nghĩa Đình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Đái Quang Khiết ( tiên hòa ) Lý Nghĩa Đình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=P8.2,C3.1 7=C7.1,V5.3 8=C5.1,V3/5 9=C3.1,C7.1 10=P8-3,P8.2 11=C5.1,S6.5 12=M3.4,X1-3 13=M7.5,C5.1 14=M5.7,C5.1 15=P3-5,M3.5 16=M7.5,X3.4 17=X9.1,P2.2 18=M4.3,P8.2 19=Pt/1,P2-5 20=Ps.3,X3.2 21=P5.3,M7.5 22=M3/4,M5.7 23=M4/2,X8.6 24=X2.3,M7.8 25=V3.5,C1.1 26=C1.1,X3-6 27=P5-8,T5-6 28=S6.5,M8.7 29=T5-6,X6-4 30=X9-6,X4.2 31=T6.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680