Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Đái Quang Khiết»Lưu Ức Từ ( Tiên Thắng ) Đái Quang Khiết

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ ( Tiên Thắng ) Đái Quang Khiết

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,P2.4 6=C5.1,P8.4 7=X9.1,V3.5 8=X9-4,S4.5 9=C3.1,P8-3 10=X2.9,M7/8 11=C3.1,X1-4 12=V7.9,X4.6 13=X4.4,P3-9 14=X4-8,P9-7 15=S4.5,P7.3 16=M3.4,P7-8 17=S5.4,X4-3 18=X8.2,P8/4 19=X8-7,X3.1 20=P5.4,T5-4 21=X7/1,P8-5 22=X7-6,T4-5 23=X6/2,P2/1 24=C7.1,X3-2 25=C3.1,P5.1 26=M4.6,X2-5 27=S6.5,P5-3 28=M6.4,P2/4 29=M4/5,P3-5 30=M5.3,P5-7 31=T5-6,X5/4 32=M3.5,C9.1 33=X6-2,M8.9 34=C3.1,C9.1 35=X2/1,P7/1 36=C3-2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680