Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Dương Quan Lân»từ thiên lợi (tiên hòa) dương quan lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

từ thiên lợi (tiên hòa) dương quan lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=M8.7,X9-4 5=C3.1,X4.4 6=P5-4,M2.1 7=V7.5,X1.1 8=S6.5,X1-6 9=X2.6,P5-4 10=C7.1,X4.3 11=P8-9,P4.1 12=X9-8,P2-4 13=C9.1,X6.3 14=X2/2,X4/4 15=P9/2,V7.5 16=X8.4,S4.5 17=P9-8,C1.1 18=M3.4,X6-8 19=M4.6,X8.1 20=P4.4,X8/1 21=P4-6,X8-4 22=P6-3,C3.1 23=C7.1,X4-3 24=M7.6,X3-8 25=P3-4,X8-5 26=C9.1,X5-1 27=P4-3,X1-8 28=X8-9,X8-4 29=P8-6,X4-8 30=P6.7,S5.4 31=P3-4,M1.2 32=M6.7,X8-3 33=X9-7,X3.1 34=V5.7,M7.6 35=C5.1,M6/4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680