Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Dương Quan Lân»Vương Gia Lương (tiên thắng) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Gia Lương (tiên thắng) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=M8.9,C7.1 5=P8-7,X1-2 6=X9-8,P2.4 7=X2.4,P8-9 8=X2-4,V3.5 9=C9.1,P2/2 10=C7.1,M7.8 11=C3.1,C7.1 12=X4-3,P2.2 13=X3-2,M8/7 14=X2.5,M7/8 15=M3.4,X2.4 16=M4.5,M3.5 17=P5.4,S4.5 18=P7-3,P9.4 19=C5.1,V7.9 20=M9/7,P2.2 21=P3/1,P2/3 22=X8.3,M8.7 23=P5-9,P2-5 24=X8-1,M7.8 25=X1-8,X2-7 26=X8.6,S5/4 27=M7.6,X7.4 28=M6.5,S6.5 29=P9.3,X7/2 30=T5.1,X7.2 31=T5/1,X7/2 32=T5.1,X7.2 33=T5/1,X7/2 34=T5.1,X7.2 35=T5/1,X7/4 36=M5.7,M8.7 37=M7.5,S5.4 38=X8/1,Ss.5 39=X8.1,S5/4 40=T5.1,P5-1 41=X8/5,Ss.5 42=M5/6,M7/5 43=X8.5,S5/4 44=M6.7,X7-1 45=X8-6,T5.1 46=X6/2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680