Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Dương Quan Lân (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,P8.4 5=M8.7,V3.5 6=P8.7,X1-2 7=X9-8,P2.4 8=M7.6,S6.5 9=C7.1,X2.5 10=M6/8,P8-5 11=S6.5,X8.9 12=M3/2,M7.6 13=X8.1,P5-3 14=C7.1,C5.1 15=P5-3,M6.7 16=M2.1,M7/5 17=V7.5,P3/2 18=P3-2,P3-2 19=P2.2,M5.3 20=P2.5,S5/6 21=X8.1,P2.2 22=M1.3,C7.1 23=V5.3,M3/5 24=M3/5,X2-3 25=X8/2,P2-5 26=C7-6,M5.3 27=P2/3,S6.5 28=P2-5,M3.1 29=X8-6,C5.1 30=P5/3,C5.1 31=M5.3,X3-7 32=X6.2,M1.3 33=X6/1,M3/2 34=M3/4,C5.1 35=X6.2,M2.3 36=X6/2,M3/1 37=V3.1,X7.2 38=C1.1,X7-9 39=M4.3,X9-7 40=M3.5,X7/2 41=X6-9,X7-5 42=X9.1,V5.7 43=C6-7,C1.1 44=X9-8,S5/6 45=T5-6,C5.1 46=S4.5,X5-9 47=X8-5,S6.5 48=X5.3,X9-3 49=S5.6,X3/2 50=X5-3,X3-1 51=T6.1,V7.5 52=X3/1,C9.1 53=X3-5,S5.6 54=X5.1,C9.1 55=X5/1,C9.1 56=X5/1,X1-9 57=X5.2,X9-4 58=X5-9,X4.3 59=C9.1,C9-8 60=X9-5,S4.5 61=X5.2,C8-7 62=C9.1,C7-6 63=X5/5,X4/2 64=C9.1,X4/1 65=C9.1,X4/1 66=C9.1,X4/1 67=C9.1,X4/1 68=X5-1,X4-1 69=X1.7,S5/6 70=X1/5,X1.8 71=T6/1,C6.1 72=X1-4,C6.1 73=X4.3,S6.5 74=X4-8,T5-4 75=X8/3,X1/6 76=X8-4,X1-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680