Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hàn Phúc Đức (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hàn Phúc Đức (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P8-5,M8.7 2=M8.7,M2.3 3=C3.1,C3.1 4=M2.3,X1-2 5=X9-8,V7.5 6=P2.2,X9-7 7=X1.1,C7.1 8=C3.1,M7/5 9=M3.4,X7.4 10=M4.5,X7.1 11=P2.1,P2.4 12=X8.1,X7.4 13=X1-3,X7-8 14=M5/4,P8-6 15=M4.3,X8/5 16=X8-4,M5/7 17=M3/5,S4.5 18=X4.5,P2/2 19=M5.7,X2.3 20=X3-6,P6/1 21=X4.2,X2-3 22=X6.7,P2/2 23=C5.1,M7.8 24=X4-2,X8.2 25=C5.1,M8.7 26=X2/5,M7.8 27=M7.5,M8.7 28=T5.1,X3-2 29=T5-4,M7/6 30=X6-7,X2-7 31=X7/1,P2.5 32=P5/1,P2/1 33=P5-8,P2-5 34=P8.8,S5/4 35=C5-4,X7-5 36=C4.1,P5/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680