Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên bại) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên bại) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,M2.1 2=M8.7,P8-5 3=X9.1,M8.7 4=C7.1,X9-8 5=X1.2,P2.2 6=C1.1,P2-1 7=X9-4,X1-2 8=M7.6,P1-4 9=S4.5,S4.5 10=X4.3,C7.1 11=C3.1,X8.4 12=X1.1,P5-4 13=M2.4,C7.1 14=X4-3,V7.5 15=X1-4,P4.3 16=X3.3,P4.2 17=P2-6,X2.7 18=X3/1,C9.1 19=C1.1,X8-9 20=M4.2,X9-8 21=M2.1,X8-9 22=M1/2,X9-8 23=X3-5,X2-4 24=S5.6,X8.3 25=C5.1,X8.2 26=T5.1,P4-2 27=X5-6,X8/5 28=X4-5,P2/1 29=X6.2,C3.1 30=X6/2,P2-3 31=X5-8,C3.1 32=X8.4,X8-3 33=C5.1,C3-2 34=C5-6,X3.2 35=V7.9,C1.1 36=V9.7,X3-4 37=T5/1,C1.1 38=C9.1,C2-1 39=X6.2,P3/2 40=X8-5,X4/2 41=X5.1,P3-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680