Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên hòa) Lý Quảng Lưu

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên hòa) Lý Quảng Lưu

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C3.1,C3.1 4=P8.4,M2.3 5=P8-7,V3.5 6=M8.7,X1-2 7=X1-2,P8.4 8=M3.4,P2.2 9=X9-8,P8.1 10=M7/5,C7.1 11=C3.1,V5.7 12=P5-3,M7.6 13=M5.4,P2.1 14=P3-5,M6.4 15=X2.2,X8.7 16=Ms/2,P2-6 17=X8.9,M3/2 18=P7-1,M4.5 19=V3.5,M2.3 20=M2.1,V7/5 21=M1.2,S4.5 22=C1.1,P6.1 23=C1.1,P6-3 24=M2/3,P3-4 25=V7.9,P4/5 26=C1-2,P4-1 27=C2.1,P1.5 28=C2-3,P1-4 29=C3-4,P4/3 30=P1/5,P4-3 31=P1-5,C1.1 32=V5/7,C3.1 33=C4-5,C3-4 34=Ct-6,P3.3 35=M3.4,M3.2 36=M4.3,T5-4 37=C6-7,C4.1 38=C5.1,C4.1 39=P5.2,M2.4 40=C7-6,P3-4 41=C6-5,C1.1 42=S4.5,C4-3 43=M3/2,C1-2 44=M2/4,M4/2 45=Cs.1,P4-1 46=P5-6,C2.1 47=P6.2,M2.3 48=P6-9,P1/1 49=M4/5,P1-5 50=T5-4,C3.1 51=M5.7,V5.3 52=Ct-6,P5-6 53=T4-5,M3/5 54=M7/6,M5.4 55=S5.6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680