Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên hòa) Mã Khoan

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên hòa) Mã Khoan

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,V3.5 2=C7.1,C7.1 3=M8.7,M8.7 4=M2.4,X9.1 5=X9.1,M2.4 6=X1-3,M7.8 7=C3.1,C7.1 8=X3.4,C3.1 9=X9-6,C3.1 10=X3-7,P8.5 11=M4.2,M4.6 12=M2.3,M6.7 13=P8.3,M8/9 14=X6.4,X9-7 15=X7.2,S4.5 16=P8-3,X7.3 17=X6-3,V5.7 18=X7-5,P2-7 19=M7.8,P7.3 20=V5.3,C9.1 21=X5-9,X1.3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680