Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=C3.1,C3.1 3=P8.4,X9-8 4=M2.3,P8-9 5=M8.7,V3.5 6=P8-3,M2.3 7=X9-8,P2.2 8=X8.4,C1.1 9=C7.1,C3.1 10=X8-7,M3.4 11=M7.6,X8.3 12=P3.3,V5/7 13=X7.1,P2.3 14=X7-6,P2-7 15=X1.2,P7/1 16=X1-3,P7-1 17=C3.1,X1-3 18=C3.1,X8.5 19=M6.4,X3.9 20=M4.3,P1.3 21=X3-4,S6.5 22=P5.4,S5.6 23=X4-6,X3/9 24=S6.5,X8/6 25=T5-6,P9-7 26=X6.4,X3-4 27=X6.7,T5.1 28=X6/1,T5/1 29=V3.5,P1-2 30=X6.1,T5.1 31=X6-3,P2/7 32=X3/1,T5/1 33=C3-4,P2.2 34=C5.1,P2-7 35=X3-4,P7-6 36=P5/1,P7.2 37=P5-3,X8.1 38=C5.1,X8-6 39=C5-4,X6.1 40=P3/3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680