Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Lưu Điện Trung

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Lưu Điện Trung

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,P8-3 2=V3.5,M8.7 3=M8.7,X9-8 4=M7.6,M2.1 5=M6.7,X8.4 6=M2.4,P2.2 7=M7.9,X1.2 8=P2-3,X8.4 9=M4.6,P2-9 10=X1-3,P3-5 11=S6.5,P5.4 12=P8-7,X1-4 13=X9-8,V7.5 14=X8.3,P5-4 15=C3.1,M7/8 16=P3.4,P9-5 17=P7/1,X8/2 18=P7-6,C1.1 19=P6/1,M8.6 20=P3.1,X4.3 21=C3.1,V5.7 22=X3.5,M6.8 23=X3.1,S6.5 24=X3-5,P5-7 25=P6.3,X4.1 26=X8-6,X8-4 27=X5-2,M8/7 28=X2.3,V3.5 29=C1.1,P7-5 30=T5-6,P5-4 31=T6-5,P4-5 32=T5-6,P5-4 33=T6-5,P4-5 34=T5-6,P5-6 35=X2/3,P6.2 36=P3-1,P6-1 37=P1.2,S5/6 38=X2-1,C1.1 39=X1-8,X4/1 40=C1.1,P1-4 41=T6-5,X4-3 42=X8-6,X3.1 43=P1-2,P4-8 44=M6.5,P8.3 45=V5/3,X3.3 46=S5/6,X3/8 47=M5.4,X3-6 48=S6.5,S4.5 49=T5-6,C1-2 50=M4.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680