Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Hồ Vinh Hoa»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Tang Như Ý

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Tang Như Ý

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,P2-6 2=M8.9,M2.3 3=C9.1,C1.1 4=M9.8,C1.1 5=M2.3,M8.9 6=P2.2,C3.1 7=X9.4,X1.5 8=P2-9,X9.1 9=X1-2,P8-7 10=X2.4,X9-1 11=P9/2,V7.5 12=C1.1,X1.5 13=P8/1,S6.5 14=P8-1,X1-2 15=S4.5,C7.1 16=M8.7,M9/7 17=P1.5,P7.4 18=C7.1,C3.1 19=V5.7,X2/2 20=V7.5,X2-6 21=X2/1,X6/1 22=C1.1,P7-6 23=X2.5,Pt-7 24=P1.3,P6/1 25=X2.1,P6/1 26=P1-4,X6/3 27=X2/6,P7-6 28=M7/6,P6/4 29=X2.5,X6-7 30=M3.4,C7.1 31=M4.5,M3.5 32=M6.5,C7.1 33=P9.6,S5.4 34=M5.7,P6/2 35=M7/6,V5.3 36=C5.1,C7.1 37=S5/4,C7.1 38=S6.5,M7.5 39=M6.4,S4/5 40=C5.1,P6.2 41=P9/7,M5.3 42=C5-6,V3.5 43=M4/3,P6.4 44=M3.4,M3.1 45=M4.3,P6/5 46=P9-3,X7-9 47=M3/2,P6.1 48=C1.1,M1.2 49=M2.3,P6/1 50=C1.1,M2/4 51=X2/5,X9-6 52=C1-2,S5.6 53=C2-3,X6-7 54=P3.3,M4.6 55=S5.4,M6.4 56=T5-6,M4/5 57=C6-5,M5.6 58=X2-6,S4.5 59=P3.2,V3/1 60=S4.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680